13 Jul 2016

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

0 Comment
Ρίο, 13 Ιουλίου 2016

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε», με την από 30/06/2016 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας, στην Παραλία Ρίου (Ξενοδοχείο – Καζίνο «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ») για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, μετά των εκθέσεων του Διαχειριστή.
 2. Πρόταση και έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων.
 3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
 4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσης 2015.
 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
Ρίο, 13/07/2016
[top]