26 Jul 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

0 Comment

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΗ 129410016000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε» με την από 26/07/2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Aυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Ξενοδοχείο “TZAKI” Τέρμα Διγενή Ακρίτα Μποζαίτικα Πατρών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, με την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ.
  • Πρόταση και έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων.
  • Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης
  • Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Ρίο, 26/07/2019

[top]